ساده ترین میکروفن جهان

مقدمه

مقدمه

ساده ترین میکروفن جهان شما بسازید فقط با چند قطعه ی ساده !!!!!!!!

نظرات شما

avatar

pooya.jashni 1395/03/24 20:38:31

ببخشید من نفهمیدم . میکروفون و اسپیکر و باتری را باهم سری میکنیم تو این مدار