میکروسکوپ گوشی دیجیتال

مقدمه

مقدمه

با این وسیله میتوان به راحتی اجسام ریز را دید و این دستگاه اجسام را 180 برابر بزرگ تر می کند. و کاملا واقعی است حتما این دستگاه را درست کنید.

نظرات شما