چاقو تاشو چوبی

رایگان

مقدمه

مقدمه

ساخت یا تبدیل یک چاقو معمولی به چاقو به سبک دلخواه خود مواد خام : چوب با مقاومت بالا پیم یا پیچ فلزی رنگ پودری ( اخرا ) روغن جلا

نظرات شما