پرتابگر فنری گلوله های پلاستیکی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک یک سلاح با برد کم ولی با تعداد زیاد شلیک گلوله همزمان (شبیه به شات گان) خواهیم ساخت. توی لوله این اسلحه یا پرتابگر، حدود 60 تا گلوله پلاستیکی جا میشه و میتونه اونها رو تا 10 متر پرتاب کنه. خیلی کوچک و جمع و جوره و براحتی توی جیب جا میشه. یا هم طرز ساخت این تفنگ رو در این یومیک رو می بینیم.

نظرات شما