چند روش برای روشن کردن آتش با کمک آب!

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک یاد میگیریم که چطور با کمک آب، آتش روشن کنیم. روشهایی که در ادامه می بینید خیلی راحته و میتونید خیلی سریع توی کوه و جنگل و مواقعی که به آتش دسترسی ندارید، آتش روشن کنید. توی این یومیک 4 روش رو بیان می کنیم که در ادامه می بینید.

نظرات شما