هواپیمای کاغذی مدل شاهین

مقدمه

مقدمه

در ساخت این یومیک به ساخت یک هواپیمای کاغذی که من اسمشو شاهین گذاشتم میریم.

این هواپیما رو هر کسی می تونه درسته که و به تخصص احتیاج نداره و به هیچ چیز آسیب نمی رسونه و بسیار زیبا حرکت می کنه و کنترلش هم راحته


حالا می ریم به سراغ ساخت این یومیک زیبا.....♥☺

نظرات شما