بمب صدادار! با وسایل بسیار ساده

مقدمه

مقدمه

یکی از جالب ترین تجربه هامه این چیزی که با شما به اشتراک میذارم! این یومیک احتیاج به حوصله و آزمون و خطا داره و وسایل استفاده شده در اون بسیار سادست و همه جا گیر میاد

نظرات شما