آویز قلبی مهره دار

رایگان

مقدمه

مقدمه

وقتی من اولین بار آویز های قلبی تزیین شده رو دیدم فکر کردم که چرا خودم یک همچین چیزی رو درست نکنم. به نظرم نتیجه کار و ترکیب رنگ ها خوب شده!

نظرات شما