تایر صاف دوچرخه مخصوص جاده های خشک

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک به شما یاد میدم که چجوری یک لاستیک جاده خشک به سبک مسابقات فرمول یک بسازید. لاستیک صاف برای ایجاد حداکثر اصطکاک لاستیک با جاده های خشک استفاده میشه، یعنی دقیقا همونی که توی مسابقات فرمول یک استفاده میکنند. با هم مراحل ساخت این یومیک رو می بینیم.

نظرات شما