رولت سیب و دارچین

رایگان

مقدمه

مقدمه

طبع گرم دارچین در فصل باردهی درخت سیب و ترکیب این دو با هم در فصل های سرد پاییز و زمستان شیرین کننده محفل های دوستانه می باشد. پیشنهاد می کنم حتما از این دستور برای درست کردن شیرینی های زمستانی استفاده کنید.

نظرات شما