پلاک گردنبند سنجاقکی

رایگان

مقدمه

مقدمه

یک پلاک ساده سنجاقکی گردنبند رو میخوام یاد بدم. به کمک کمی سیم و گذاشتن کمی وقت این آویز رو درست کنید.

نظرات شما