پخت پاستا در آرام پز

رایگان

مقدمه

مقدمه

من معمولا زیاد از آرام پز استفاده می کنم. یک بار پاستا رو داخل آرام پز پختم و دیدم چقدر خوشمزه میشه. خوبی آرام پز هم معلومه، به آرامی پخته شدن و نگرانی نداشتن از سوختن غذا. میشه ظرف آرام پز رو هم همین جوری برداشت و به پیک نیک برد و خیلی نگران سرد شدن غذا هم نبود. من درست کردن پاستاها با شکل های مختلف رو در این یومیک به شما نشون میدم. با ما همراه باشید.

نظرات شما