نانچیکو

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک آموزش ساخت و تزئین یک نانچیکو را می بینید که می توانید با کمترین هزینه آن را بسازید و البته می توانید با آن حرکات زیادی یاد بگیرید


نظرات شما