نسخه پیشرفته تفنگ گیره لباسی!

رایگان

مقدمه

مقدمه

این یومیک نسخه بهبودیافته و پیشرفته یومیک دیگه  است برای توی اون وسط یک گیره لباس، یک تفنگ پرتاب چوب کبریت زیبا می سازیم.

همون موقع که یومیک زیر رو دیدم، خیلی باهاش حال کردم و چند نمونه ساختم. پس از مدتی برای اینکه تفنگ رو بهبود بدم، خیلی روش کار کردم که در ادامه کارهایی که انجام دادم رو می بینید.

 یومیک قبلی رو از لینک زیر دنبال کنید:

ساخت تفنگ جیبی پرتاب چوب کبریت با گیره لباسنظرات شما