سلاح پرتاب نیزه توسط لوله آب

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک یاد خواهیم گرفت که چطور یک سلاح پرتاب نیزه چوبی برای شکار ماهی داخل برکه یا رودخانه و یا شکار جانوار استفاده کرد. خصوصا وقتی برای گردش و تفریح به جنگل میرید. امیدوارم که لذت ببرید.

نظرات شما