هلیکوپتر با نیروی کش

رایگان

مقدمه

مقدمه

1-دو عدد چوب بستنی.

2-ملخ وپایه (قابل خرید از فروشگاهای هواپیمای مدل).

3-کلیپس کاغذ.

4-چسب مایع و نواری.

5-کش باندی.

6-مقوای کاغذی.

7-قیچی.

نظرات شما