کارت پستال با گل های پارچه ای

رایگان

مقدمه

مقدمه

من معمولا از اشیای دور و برم ایده می گیرم و طرح های هنری ایجاد میکنم. به نظرم استفاده از پارچه ساتن روی یک تکه گونی جالب اومد. پس دست به کار شدم و این کارت های زیبا رو درست کردم. از این طرح میشه روی کارت پستال، روی جلد آلبوم یا دفتر خاطرات و جعبه هدیه استفاده کرد.

نظرات شما