فندک پریموس: فندکی با شعله ی بسیار زیاد

رایگان

مقدمه

مقدمه

فندک های پریموس خیلی باحال و کاربردی هستند، خصوصا برای استفاده در کمپینگ، کوه و جنگل. ولی ا ین فندک ها خیلی گرون هستند. در این یومیک با هم یک فندک معمولی رو به یک فندک با شعله زیاد (فندک پریموسی) تبدیل می کنیم.

نظرات شما