صدا را ببینیم!

رایگان

مقدمه

مقدمه

تا حالا صدا را دیدید؟ حتما میگین صدا که دیدنی نیست، شنیدنیه.

با این یومیک میتونید شکل صداهای مختلف رو ببینید. در این یومیک، می خواهیم دستگاهی بسازیم که به کمک آن بتوانیم امواج صوتی خروجی از بلندگو را در فرکانس ها و شدت های مختلف مشاهده کنیم.

نظرات شما