ساختن فندک

مقدمه

مقدمه

شاید بار ها پیش اومده باشه که آتیش لازم داشته باشید مثلا گردش رفتید و آتیش ندارید. 

تو این یومیک یک دستگاه می سازیم که به راحتی آتیش تولید می کنه به نام فندک دستی

نظرات شما