سالاد تخم مرغ صورتی رنگ

رایگان

مقدمه

مقدمه

سالاد تخم مرغ یک سالاد خیلی ساده و خوشمزه و مقویه. میشه به عنوان یک وعده سبک هم مصرف بشه. البته این بار این سالاد خوشمزه به کمک لبو به رنگ صورتی ملایم درمیاد. یک یومیک صورتی!

نظرات شما