پای سیب چوبی

مقدمه

مقدمه

در این یومیک غذایی ساده رو آموزش می دیم. دسر پای سیب بر روی چوب که بسیار آسون و زیبا است. بیاید یک بار هم که شده این یومیک رو امتحان کنید.

نظرات شما