موشک کاغذی، مدل لانسر کوچک

رایگان

مقدمه

مقدمه

سریع، طول پرواز زیاد و کوچک، 3 خصوصیت اصلی موشک کاغذی طرح لانسر کوچک است که الهام گرفته شده از مدل اصلی طرح لانسر است. طرح اصلی رو میتونید از یومیک زیر ببینید:

موشک کلاغذی، مدل لانسر

هدف از طراحی و ساخت این مدل کوچک بخاطر پیچیدگی ساخت مدل اصلی لانسر بود که بزرگتر از موشک های کاغذی معمول بود و دم بسیار بلندتری داشت. برای بهتر کردن این مورد و بهینه کردن اون، این مدل طراحی و ساخته شده که توی تست ها، بسیار خوب و نرم پرواز میکرد.

با هم ساخت این موشک رو سروع میکنیم.

نظرات شما