رنگی کردن آب با برق

مقدمه

مقدمه

در این یومیک (رنگی کردن آب با برق) با استفاده از برق اب را رنگی میکنیم

با ما باشید


نظرات شما

avatar

amir.ali 1394/10/27 18:51:58

اصلا خوب نبود شمانوشتی رنگی کردن اب من فک کردم هر رنگی بخوای میشه ابو رنگی کرد بابا این کاتالیزر هست

avatar

amin.masoudi.1382.82 1394/10/28 22:29:51

بستگی به فلزت داره

avatar

matinmasoudi 1394/11/07 17:57:50

بابا این کاتالیز کردن اب هست نه رنگ کردن الکی پول مردم رو نخورید

avatar

amin.masoudi.1382.82 1394/11/07 18:01:56

راستی این حفاظت کاتادی است