ساخت اجاق الکلی

رایگان

مقدمه

مقدمه

ساخت این اجاق بسیار ساده و کم هزینه میباشد و تز ان میتوانید در مسافرت ها و کمپبنگ های خود در مناطق دور استفاده کنید

توضیحات ساختش رو در مرحله بعد می بینید.


نظرات شما