صفحه شطرنج چوبی و سه بعدی

رایگان

مقدمه

مقدمه

در این یومیک نحوه ساخت یک صفحه چوبی شطرنج و البته 3 بعدی رو خواهید دید که خیلی ساده و سریع ساخته میشه و ظاهر بسیار جالبی داره.

هر کدوم از سطر های صفحه شطرنج یک در یک ارتفاع متفاوت از سطر بعدی قرار داره و بازی شطرنج رو بسیار سخت و جالب میکنه! ماده اصلی برای ساخت این صفحه شطرنج مقداری تخته چوبی (در این نمونه چوب گردو) است.

این صفحه علاوه بر زیبایی ظاهری و متفاوت بودن، تمرکز، تفکر و مهارت شطرنج رو هم افزایش میده و بازی متفاوتی خواهید داشت.

باهم طرز ساختش رو می بینیم.

نظرات شما