پازل دوتکه چفت شدنی

رایگان

ابزار و مواد لازم

ابزار و مواد لازم

اره برقی ایستاده و یا اره عمودبر یا دستی برای برش

روتر رومیزی با نوک مته 12 میلیمتری از نوع ریلی

سمباده

تخته با ابعاد مناسب ، من از تخته با ابعاد 15 در 10 و ضخامت 5 سانتیمتر استفاده کردم

تخته دیگه با رنگ متفاوت با همون ابعاد بالا

نظرات شما