تفنگ بادی

رایگان

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز:

۱-بطری

۲-بارف

۳-لوله ی پلاستیکی(لوله ی خودکار)

۴-در مایع ظرفشویی

نظرات شما