پازل دوتکه چفت شدنی

رایگان

ساخت مادگی پازل

ساخت مادگی پازل

این پازل از دو قسمت نری و مادگی تشکیل شده. ابتدا قسمت مادگی رو می سازیم.

همانطور که در تصویر می بینید، باید با روتر دو تا شیار ریلی داخل چوب ایجاد کنیم. این شیار ها با عمق حدود 9 میلیمتر هستند. فاصله لبه بالای شیار اول از لبه تخته 2 سانتیمتر و فاصله بین دو لبه بالای دو شیار هم 2.5 سانتیمتره. با این کار، قسمت مادگی پازل رو ساختیم.

نظرات شما