پازل دوتکه چفت شدنی

رایگان

ساخت نری پازل

ساخت نری پازل

در این مرحله نوبت ساخت نری میرسه که باید مطابق تصویر انجام بشه.

برای قسمت نری باز هم توسط همان روتر ریلی ، باید کار رو انجام بدیم. با توجه به اینکه ما بعدا تخته رو برش میدیم، نیازی نیست که فاصله شیار از کنار دقیق باشه، د رعوض باید فاصله بین دو شیار کاملا دقیق باشه. طوری باید روتر رو تنظیم کنیم که فاصله لبه بالای دو شیار نری برابر با فاصله دو لبه پایینی دو شیار مادگی بشه. بعد از تنظیم، برش شیار رو ایجاد می کنیم. دقت کنید که عمق هر دو شیار باید یکسان باشه و برابر با 9 میلیمتر.

نظرات شما