تفنگ بادی

رایگان

اتصال لوله ودر به بطری

اتصال لوله ودر به بطری

دراین مرحله بایدمانند تصویر لوله ی پلاستیکی رو به در مایع ظرف شویی متصل کنید.

مطمئن شوید که در و لوله نشتی نداشته باشد.

و دراخر در را به بطری متصل می کنیم .دقت داشته باشید که برای پیچ شدن در به بطری باید حلقه ی پلاستیکی دور دهانه ی بطری را در اورید.

نظرات شما