پازل دوتکه چفت شدنی

رایگان

برش قطعه

برش قطعه

بعد از کشیدن مربع، قطعه نری رو هم داخل مادگی قرار بدید و همزمان دو قطعه رو توسط اره برقی و روی مربعی که کشیدید برش بزنید. سپس تمامی سطوح رو با سمباده صاف و صیقلی کنید و پازل شما آماده است. حالا میتونید با این پازل، دیگران رو متعجب کنید. همه اولش فکر میکنند که چطور تیم دو قسمت بهم چفت شدند، ولی وقتی اون رو توی دست خودشون بگیرند و کمی با اون بازی کنند، تازه می فهمند که چطور این دو قطعه داخل هم قرار گرفتند.

شاد و خلاق باشید

نظرات شما